Senteret sitt bannerbilde

Sjøgata Legesenter - Tromsø

FRA 1. MAI 2017 FIKK VI NYE LOKALER: Stortorget 2, 5. etasje.

Se lenger ned på hjemmesida under "Aktuelt".

(Postadresse: Sjøgata 39, 9008 Tromsø)

 

Det er for tiden stor pågang på telefonen og laboratoriet, samt noe ventetid for legetime. Vi takker for tålmodigheten.

Pasienter anbefales å henvende seg via de tre blå boksene til høyre eller via sms. 

 

Minner om at hver siste torsdag i måneden stenger kontoret klokken 12:30 grunnet personalmøte.
Ved behov for akutt hjelp innenfor dette tidsrommet bes du ta kontatkt på vår akutt telefon på nummer 95175416. Ved behov for akutt medisisnsk nødhjelp, ring 113

 

Pasienter anbefales å henvende seg via de tre blå boksene til høyre eller via sms. 

 

TIME FOR ØYEBLIKKELIG HJELP TILDELES PASIENTER OVER TELEFON ELLER OPPMØTE, ETTER VURDERING AV HASTEGRAD.
ØYEBLIKKELIG HJELP TIMER KAN IKKE BESTILLES OVER SMS ELLER VED BRUK AV BOKSENE TIL HØYRE. 


Ved behov for akutt medisinsk hjelp, ring 113.Aktuelt

Fullmakt

31. juli 2017

Ønsker du at andre enn deg selv skal kunne hente ut informasjon om deg, bestille time/resept etc.? Da må du levere fullmakt skjema. Ett slikt skjema kan du/dere hente i resepsjonen her på kontoret.

Ny lege

31. juli 2017

Fra 21. august begynner Jorid Degerstrøm hos oss.

Hun har da overtatt noen tilfeldige pasienter fra 1. august fra de andre legene. De pasientene er som sagt tilfeldig plukket av HELFO. Vi kan ikke gjøre noe med dette. 

Ønsker du fastlegen du hadde før henne må dette byttes via HELFO. 

NYE LOKALER

25. april 2017

1. mai 2017 overtar vi lokaler i nabobygget, Sjøgata 39, 5. etasje. Inngang fra siden som vender mot Kystens hus. 

Ekspedisjon og laboratorium vil være adskilt i de nye lokalene. I forbindelse med dette ønsker vi å forbedre våre rutiner, spesielt med tanke på merking av prøver som leveres og overholdelse av laboratoriets åpningstid (se lenke merket "Laboratoriet" øverst på siden). Vi vil kun akseptere urinprøver som er tatt på sterile urinprøveglass (fås på apoteket) merket med fødselsdato og etternavn. Urinprøver for mistanke om urinveisinfeksjon skal være under 2 timer gamle

HASTEFORESPØRSEL

31. mars 2017

Det koster totalt 129,- dersom du ønsker at din resept skal skrives samme dag. Det samme gjelder for sykemelding og rekvisisjoner; forutsatt at dette er avtalt med legen i forkant. 

Faktura mottas i posten. 

LEGEATTEST FOR ELEVFRAVÆR

30. mars 2017

Ved behov for legeattest for fravær på videregående skole, bes pasienter om å ringe inn samme dag som legeattesten skal skrives fra. Pasienter vil da få tildelt en kort time hos legen i løpet av nærmeste framtid. Vi ønsker nemlig ikke at akuttimer skal brukes til dette, da disse timene er forbeholdt pasienter med akutt behov for hjelp.

Mobil-app fra Helserespons

24. november 2016

Enklere bestilling av time og resept fra din smarttelefon.

Nå kan du laste ned en app på din mobiltelefon slik at du lettere kan bestille timer og resepter. "Helserespons"-appen finner du i App Store eller Google Play.