Senteret sitt bannerbilde

Sjøgata Legesenter - Tromsø

 

 FRA 1. MAI 2017 FLYTTET VI I NYE LOKALER: Stortorget 2, 5. etasje.

(Postadresse: Sjøgata 39, 9008 Tromsø)

 

Det er tidvis stor pågang på telefonen og laboratoriet, samt noe ventetid for legetime. Vi takker for tålmodigheten.

Pasienter anbefales å henvende seg via de tre blå boksene til høyre eller via sms. 

 

Akutt timer samme dag tildeles over telefon, mellom kl 0830-0900, etter vurdering av hastegrad.

 

Ved behov for akutt medisinsk nødhjelp, ring 113.

 

Hver siste torsdag i måneden stenger kontoret klokken 14:00 grunnet møte.Aktuelt

Torsdag 22.02.18 holder vi stengt fra kl. 14.00.

22. februar 2018

Minner om at vi holder stengt i dag fra kl. 14.00 pga. personalmøte.

 

Ved akutthjelp ta kontakt på: 95175416 eller 113.

Endring av rutiner ved laboratoriet

4. desember 2017

På grunn av endring i regelverk fra HELFO, forandrer vi på rutiner for "drop-in" tjenester som blodprøver, injeksjoner, fjerning av sting etc.

 

Vi vil nå be om at det bestilles time i forkant for slike henvendelser.

 

Vi håper på forståelse for dette.

Årets influensavaksine

26. september 2017

Det er tid for årets influensavaksine.
Vi starter vaksineringen f.o.m torsdag 28. september.  De av våre pasienter som ønsker vaksinen, kan få den satt man-fred mellom kl 0830-1100 og 1300-1400.  Vaksinen koster 250 kr.  

Anbefalninger fra Folkehelseinstituttet er at personer i risikogrupper bør ta influensavaksine:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester) Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 • Barn og voksne med:
 1. Diabetes mellitus, type 1 og 2
 2. Kronisk lungesykdom (inkludert astma)
 3. Kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
 4. Kronisk leversvikt
 5. Kronisk nyresvikt
 6. Kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
 7. Nedsatt immunforsvar
 8. Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 9. Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege.

 

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Ny lege

31. juli 2017

Fra 21. august begynner Jorid Degerstrøm hos oss.

Hun har overtatt noen tilfeldige pasienter fra 1. august fra de andre legene. De pasientene er tilfeldig plukket av HELFO. 

Ønsker du fastlegen du hadde før henne må dette byttes via HELFO. 

Nye lokaler

25. april 2017

1. mai 2017 overtar vi lokaler i nabobygget, Sjøgata 39, 5. etasje. Inngang fra siden som vender mot Kystens hus. 

Ekspedisjon og laboratorium vil være adskilt i de nye lokalene. I forbindelse med dette ønsker vi å forbedre våre rutiner, spesielt med tanke på merking av prøver som leveres og overholdelse av laboratoriets åpningstid (se lenke merket "Laboratoriet" øverst på siden). Vi vil kun akseptere urinprøver som er tatt på sterile urinprøveglass (fås kjøpt på apoteket) merket med fødselsdato og etternavn. Urinprøver for mistanke om urinveisinfeksjon skal være under 2 timer gamle, eller oppbevart i kjøleskap.

Hasteforespørsel

31. mars 2017

Det koster totalt 129,- dersom du ønsker at din resept skal skrives samme dag. Det samme gjelder for sykemelding og rekvisisjoner; forutsatt at dette er avtalt med legen i forkant. 

Faktura sendes pr. post. 

Legeattest for elevfravær

30. mars 2017

Ved behov for legeattest for fravær på videregående skole, bes pasienter om å ringe inn samme dag som legeattesten skal skrives fra. Pasienter vil da få tildelt en kort time hos legen i løpet av nærmeste framtid. Vi ønsker ikke at akuttimer skal brukes til dette, da disse timene er forbeholdt pasienter med akutt behov for hjelp.

Mobil-app fra Helserespons

24. november 2016

Enklere bestilling av time og resept fra din smarttelefon.

Nå kan du laste ned en app på din mobiltelefon slik at du lettere kan bestille timer og resepter. "Helserespons"-appen finner du i App Store eller Google Play.