Senteret sitt bannerbilde

Akuttimer


Ved behov for akuttime hos fastlegen bes pasienter om å ringe oss på tlf. 77 66 41 60.

Vi vil da vurdere hastegrad og sette deg opp på akuttime hos fastlegen samme dag.

Eventuelt kan du møte opp klokken 08:00 og bli satt inn til fastlegen på første ledige akuttime. På grunn av lang ventetid, anbefales heller å ringe oss. 

Ved behov for umiddelbar helsehjelp ring: 113 (hele døgnet)

Nødtelefon Sjøgata legesenter: 48190550 (kun i åpningstiden)

Tromsø kommunale legevakt: 116 117 (hele døgnet, utenom legekontorets åpningstid)