1. mai 2017 overtar vi lokaler i nabobygget, Stortorget 2, 5. etasje. Inngang fra siden som vender mot Kystens hus. 

Ekspedisjon og laboratorium vil være adskilt i de nye lokalene. I forbindelse med dette ønsker vi å forbedre våre rutiner, spesielt med tanke på merking av prøver som leveres og overholdelse av laboratoriets åpningstid (se lenke merket "Laboratoriet" øverst på siden). Vi vil kun akseptere urinprøver som er tatt på sterile urinprøveglass (fås kjøpt på apoteket) merket med fødselsdato og etternavn. Urinprøver for mistanke om urinveisinfeksjon skal være under 2 timer gamle, eller oppbevart i kjøleskap.