Fra 21. august begynner Jorid Degerstrøm hos oss.

Hun har da overtatt noen tilfeldige pasienter fra 1. august fra de andre legene. De pasientene er som sagt tilfeldig plukket av HELFO. Vi kan ikke gjøre noe med dette. 

Ønsker du fastlegen du hadde før henne må dette byttes via HELFO.