Det er tid for årets influensavaksine.
Vi starter vaksineringen f.o.m torsdag 28. september.  De av våre pasienter som ønsker vaksinen, kan få den satt man-fred mellom kl 0830-1100 og 1300-1400.  Vaksinen koster 250 kr.  

Anbefalninger fra Folkehelseinstituttet er at personer i risikogrupper bør ta influensavaksine:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester) Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 • Barn og voksne med:
 1. Diabetes mellitus, type 1 og 2
 2. Kronisk lungesykdom (inkludert astma)
 3. Kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
 4. Kronisk leversvikt
 5. Kronisk nyresvikt
 6. Kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
 7. Nedsatt immunforsvar
 8. Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 9. Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege.

 

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser