Vi endrer på rutiner for "drop-in" tjenester som blodprøver, injeksjoner, fjerning av sting etc. Dette gjør vi for å kvalitetssikre tjenestene vi yter ovenfor pasientene våre.  

Vi vil nå be om at det bestilles time i forkant for slike henvendelser.

 

Vi håper på forståelse for dette.