Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Sjøgata Legesenter - Tromsø

Velkommen til Sjøgata legesenter

 28/9-23

NB!  I dag stenger legekontoret kl 14:00 pga møte.

Informasjon ang. influensavaksinering vil bli publiser på vår hjemmeside så snart vi har mottatt vaksinene.

Tromsø kommune starter vaksinering av personer i risikogrupper, informasjon kan du lese her, Tromsø kommune influensavaksine og korona vaksine.

 

 

 

Vi ber våre pasienter kontakte oss via Helsenorge, dersom det er mulig. Vi opplever i perioder det kan være lang ventetid på telefonen ved lav bemanning. 

Vi har drop-in på sjømannsattest. Meld deg i luka mellom 0900-1100, eller mellom 1300-1400, mandag tom fredag. Du trenger ikke ringe i forveien. Mer info under fanen ¨Mer¨- ¨Sjømannsattest¨

 

Leger tilstede uke 39: (25.09- 29.09)

Christian Myrflott: mandag, onsdag, torsdag og fredag 

Jorid Degerstrøm: alle dager

Anna Bakke: mandag, tirsdag, torsdag og fredag

Jan-Einar Skålevik: mandag, tirsdag, onsdag og fredag 

Johanne Vold: mandag, tirsdag, torsdag og fredag

 

Leger tilstede uke 40 (02.10-06.10)

Christian Myrflott: mandag, onsdag og torsdag.

Jorid Degerstrøm: alle dager.

Anna Bakke: mandag og tirsdag.

Johanne Vold: mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Jan-Einar Skålevik: mandag, tirsdag, onsdag og fredag.

 

Leger tilstede uke 41 (09.10-13.10):

Anna Bakke: mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Christian Myrflott: mandag, onsdag, torsdag og fredag.

Jan Einar Skålevik: mandag, tirsdag, onsdag og fredag.

Johanne Vold: mandag, tirsdag, torsdag og fredag 

Jorid Degerstrøm: alle dager.

 

Oppdatert 28/9-23

 Aktuelt

Influensavaksine 2023

28. september 2023

Informasjon ang. influensavaksine vil bli publisert på hjemmesiden, så snart vi har mottatt vaksinene.

E-KONSULTASJON

8. juni 2018

 

Det er mulighet for timebestilling via helsenorge.no. Du kan se ledige timer hos din fastlege og bestille time når det passer deg.  Timeboken er åpen for 21 dager frem i tid. 

Noen leger har tilgjengelig e-konsultasjon, som vil besvares innen fem virkedager.  Dette er et alternativ til ordinær legetime dersom det dreier seg om en tilstand som på forhånd er kjent. For at tjenesten skal kunne fungere best mulig er det ønskelig med spørsmål om èn tilstand per konsultasjon. Se under for ytterligere veiledning.  

 • E-dialog

o   Ved E-konsultasjon vil du bli belastet som ved en vanlig konsultasjon. E-konsultasjon åpner muligheten for oppfølgende spørsmål

o   Ting som er aktuelle for e-konsultasjon

 • Kjent problemstilling fra tidligere konsultasjoner og behov for oppfølging.
 • Kroniske helseplager med periodevise forverringer hvor du er i et fast behandlingsopplegg.
 • Spørsmål rundt effekt eller bivirkninger av medikamenter?
 • Råd om videre behandling dersom plagene ikke har endret seg.
 • Råd/tips rundt angst/depresjonplager.
 • Forespørsel om attester/legeerklæringer som ikke krever ny undersøkelse (det kan da bli tillegg for selve erklæringen).
 • Blodprøvesvar dersom du ønsker dette til tross for normale svar.
 • Du kan også avtale med legen din om det er aktuelt med e-konsultasjon ved unormale prøvesvar og dermed behov for råd angående videre behandling.

o   Ting som ikke kan tas per e-konsultasjon:

 • Nye eller endrete plager samt forverringer tilkommet etter legeundersøkelse krever ordinær konsultasjon da det kan kreve ny undersøkelse.
 • Ønske om avhengighetsskapende medikamenter. Dette skal inn på time og vurderes nøye.
 • Sammensatte problemstillinger egner seg dårlig til e-konsultasjon da dette ofte ikke gir et entydig svar og plagene kan ha flere årsaker.
 • Problemstillinger som tidligere er forsøkt løst ved e-konsultasjon uten å lykkes.

 

 • E-kontakt:

o   Bestilling av pasientreiser.

o   Korte spørsmål som f.eks. «er legen på ferie?».

o   Praktiske spørsmål om forberedelse til legetimer og undersøkelser.

o   Dersom medisinsk spørsmål blir sendt som e-kontakt kan dette omgjøres til e-konsultasjon og du vil bli belastet egenandel for dette.

 

Oppdatert 28/9-2023