Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Sjøgata Legesenter - Tromsø

Velkommen til Sjøgata legesenter.

 

INFLUENSAVAKSINE:

Vi starter opp influensavaksinering fredag 15.10.21.  Vaksinen er i første omgang forbeholdt personer i risikogruppen.  Ta kontakt med oss på telefon om du ønsker vaksine, eller bestill deg time hos din fastlege på Helsenorge.no. 

Pris 50 kr /dekkes av frikort.

Dersom du ikke er i risikogruppen kan du oppsøke apotek eller andre private tilbydere for å få årets influensavaksine.  Det kreves ikke resept fra lege.  Pris finnes hos hver enkelt tilbyder.

Vi tilby influensavaksine til personer utenfor risikogrupper fra uke 43.  Pris 320 kr.

 

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/

 

Leger tilstede uke 41 : 

Johanne Vold: mandag,tirsdag, torsdag og fredag

Jorid Degerstrøm: Alle dager

Jan-Einar Skålevik: mandag, tirsdag, onsdag og fredag

Christian Myrflott: mandag, onsdag, torsdag og fredag

Anna Bakke: tirsdag,onsdag, torsdag og fredag.

Med. student: mandag, tirsdag og torsdag.

 

Leger tilstede uke 42:  

Anna Bakke: alle dager.

Christina Myrflott: mandag, onsdag , torsdag og fredag.

Johanne Vold: mandag,tirsdag, torsdag og fredag.

Jorid Degerstrøm: Alle dager.

Jan-Einar Skålevik: mandag, tirsdag,onsdag og fredag.

Med.student:

 

Ved mistanke om Koronavirus må du IKKE møte opp på Sjøgata legesenter. Kontakt oss på telefon 77664160 eller via e-konsultasjon.

 

Besøksadresse: Stortorget 2, 5 etasje

Postadresse: Sjøgata 39, 9008 TROMSØ

 

 

Det er tidvis stor pågang på telefonen og vi anbefaler derfor at du henvender deg til oss via Helsenorge.no, dersom du har mulighet til det.  Vi takker for tålmodigheten.

 

* Akutt timer samme dag tildeles over telefon, mellom kl 0830-0900, etter vurdering av hastegrad.

* Prøvesvar gis kun ut av legen.

 * Ved behov for akutt medisinsk nødhjelp, ring 113.

 * Hver siste torsdag i måneden stenger kontoret klokken 14:00 grunnet møte. 

 

BETALING

Vi har en betalingsautomat hvor vi ønsker at alle betaling skal foregå. Denne betjenes med bankkort og utskrift av faktura. Denne betjenes av deg som pasient og sparer deg for å stå i kø i skranken og lar våre ansatt bruke sin arbeidskapasitet på viktigere ting enn å håndtere betaling (blant annet ekstra bemanning på laboratoriet, bedre bemanning på telefon mv). Dersom du av en eller annen grunn IKKE kan betale med kort, kan vi HELT UNNTAKSVIS håndtere betaling med kontanter. Men du hjelper oss - og dermed dine medpasienter - om du betaler med bankkort.

 

Selv om du har frikort, er gravid eller er barn under 16 år, og dermed slipper å betale egenandelen, er det en rekke tilleggstjenester og materiell du må betale for. Sjekk derfor uansett betalingsautomaten før du går. Om du ikke kan betale verken med kort eller kontant, se under angående faktura.


FAKTURATJENESTEN

Vi anbefaler alle våre pasienter om å betale med kort for våre tjenester. Vi innser likevel at det ikke alltid er mulig å få til, blant annet etter telefonisk/SMS avtalte tjenester. Fra 04.01.2021 blir all fakturering og innkreving adminstrerert av Arvato finans eller VIPPS. Dersom du ber om å få betale via faktura, samtykker du i at ditt navn, adresse, telefonnummer og kontaktdato og opplysninger for din kontakt med oss, overføres til Arvato.

Dersom du glemmer å betale på betalingsautomaten før du går, vil det automatisk utferdiges en faktura som sendes hjem til deg fra Arvato.

Savner du faktura eller er uenig i noe, kan Arvato kontaktes per mail: kundeservice.no@arvato.com

 

 

 Aktuelt

Informasjon om koronavirus

5. oktober 2021

Informasjon om Koronavirus

 • Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på fhi.no og helsenorge.no
 • Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen for Koronasmitte på 815 55 015.
 • Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117.
 • Ved mistanke om Koronavirus må du IKKE møte opp på Sjøgata legesenter. Kontakt oss på telefon 77664160 eller via e-konsultasjon.

   

 Siste nytt fra Tromsø kommune, om Koronavaksine finner du her.

  

E-KONSULTASJON

8. juni 2018

Vi ved Sjøgata legesenter har, som flere av dere vet, oppretter mulighet for timebestilling via helsenorge.no. Du kan nå se ledige timer hos din fastlege og bestille time når det passer deg. Dersom du anser det som for lenge til neste ledige ordinære legetime må du ringe legekontoret og bestille akuttime. Mellom 0830-0900 besvares kun henvendelser angående akuttimer.

I tillegg vil du også kunne bestille e-konsultasjon. Disse besvares normalt innen fem dager. Dette er et alternativ til ordinær legetime dersom det dreier seg om en tilstand som på forhånd er kjent. For at tjenesten skal kunne fungere best mulig er det kun åpnet for spørsmål om en tilstand per gang. Se under for ytterligere veiledning.  

 • E-dialog

o   Ved E-konsultasjon vil du bli belastet som ved en vanlig konsultasjon. E-konsultasjon åpner muligheten for oppfølgende spørsmål

o   Ting som er aktuelle for e-konsultasjon

 • Kjent problemstilling fra tidligere konsultasjoner og behov for oppfølging.
 • Kroniske helseplager med periodevise forverringer hvor du er i et fast behandlingsopplegg.
 • Spørsmål rundt effekt eller bivirkninger av medikamenter?
 • Råd om videre behandling dersom plagene ikke har endret seg.
 • Råd/tips rundt angst/depresjonplager.
 • Forespørsel om attester/legeerklæringer som ikke krever ny undersøkelse (det kan da bli tillegg for selve erklæringen).
 • Blodprøvesvar dersom du ønsker dette til tross for normale svar.
 • Du kan også avtale med legen din om det er aktuelt med e-konsultasjon ved unormale prøvesvar og dermed behov for råd angående videre behandling.

o   Ting som ikke kan tas per e-konsultasjon:

 • Sykemelding. Dette krever oppmøte og kan ikke gis per telefon eller e-dialog.
 • Nye eller endrete plager samt forverringer tilkommet etter legeundersøkelse krever ordinær konsultasjon da det kan kreve ny undersøkelse.
 • Ønske om avhengighetsskapende medikamenter. Dette skal inn på time og vurderes nøye.
 • Sammensatte problemstillinger egner seg dårlig til e-konsultasjon da dette ofte ikke gir et entydig svar og plagene kan ha flere årsaker.
 • Problemstillinger som tidligere er forsøkt løst ved e-konsultasjon uten å lykkes.
 • E-kontakt:

o   Bestilling av pasientreiser.

o   Korte spørsmål som f.eks. «er legen på ferie?».

o   Praktiske spørsmål om forberedelse til legetimer og undersøkelser.

o   Dersom medisinsk spørsmål blir sendt som e-kontakt kan dette omgjøres til e-konsultasjon og du vil bli belastet egenandel for dette.

 

Endring av rutiner ved laboratoriet

4. desember 2017

Vi endrer på rutiner for blodprøvetaking/konrollprøver. 

Vi vil nå be om at det bestilles time i forkant for slike henvendelser.

Injeksjoner, suturfjerning og sårstell kan komme utenom time, i laboratoriets åpningstid.