Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Sjøgata Legesenter - Tromsø

Velkommen til Sjøgata legesenter

 

 

Ved nyoppståtte luftveisplager ber vi deg å ikke møte opp på legesenteret. Ta kontakt per telefon eller e-kontakt. 

 

Leger tilstede uke 47:

Anna Bakke: mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.

Christian Myrflott: onsdag, torsdag og fredag.

Jan Einar Skålevik: mandag, tirsdag, onsdag og fredag.

Johanne Vold: mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Jorid Degerstrøm: mandag,tirsdag, onsdag,torsdag og fredag.

Med. student: tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.

 Aktuelt

Influensavaksine

8. november 2021

Kontakt oss per telefon eller e-kontakt for vaksinering og du vil da bli tildelt en time.

 

Vaksinen koster 50 kr for pasienter i risikogruppen (gratis for de med frikort). 320 kr for de som ikke er i risikogruppen. 

Informasjon om koronavirus

5. oktober 2021

Informasjon om Koronavirus

 • Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på fhi.no og helsenorge.no
 • Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen for Koronasmitte på 815 55 015.
 • Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117.
 • Ved mistanke om Koronavirus må du IKKE møte opp på Sjøgata legesenter. Kontakt oss på telefon 77664160 eller via e-konsultasjon.

   

 Siste nytt fra Tromsø kommune, om Koronavaksine finner du her.

  

E-KONSULTASJON

8. juni 2018

Vi ved Sjøgata legesenter har, som flere av dere vet, oppretter mulighet for timebestilling via helsenorge.no. Du kan nå se ledige timer hos din fastlege og bestille time når det passer deg. Dersom du anser det som for lenge til neste ledige ordinære legetime må du ringe legekontoret og bestille akuttime. Mellom 0830-0900 besvares kun henvendelser angående akuttimer.

I tillegg vil du også kunne bestille e-konsultasjon. Disse besvares normalt innen fem dager. Dette er et alternativ til ordinær legetime dersom det dreier seg om en tilstand som på forhånd er kjent. For at tjenesten skal kunne fungere best mulig er det kun åpnet for spørsmål om en tilstand per gang. Se under for ytterligere veiledning.  

 • E-dialog

o   Ved E-konsultasjon vil du bli belastet som ved en vanlig konsultasjon. E-konsultasjon åpner muligheten for oppfølgende spørsmål

o   Ting som er aktuelle for e-konsultasjon

 • Kjent problemstilling fra tidligere konsultasjoner og behov for oppfølging.
 • Kroniske helseplager med periodevise forverringer hvor du er i et fast behandlingsopplegg.
 • Spørsmål rundt effekt eller bivirkninger av medikamenter?
 • Råd om videre behandling dersom plagene ikke har endret seg.
 • Råd/tips rundt angst/depresjonplager.
 • Forespørsel om attester/legeerklæringer som ikke krever ny undersøkelse (det kan da bli tillegg for selve erklæringen).
 • Blodprøvesvar dersom du ønsker dette til tross for normale svar.
 • Du kan også avtale med legen din om det er aktuelt med e-konsultasjon ved unormale prøvesvar og dermed behov for råd angående videre behandling.

o   Ting som ikke kan tas per e-konsultasjon:

 • Sykemelding. Dette krever oppmøte og kan ikke gis per telefon eller e-dialog.
 • Nye eller endrete plager samt forverringer tilkommet etter legeundersøkelse krever ordinær konsultasjon da det kan kreve ny undersøkelse.
 • Ønske om avhengighetsskapende medikamenter. Dette skal inn på time og vurderes nøye.
 • Sammensatte problemstillinger egner seg dårlig til e-konsultasjon da dette ofte ikke gir et entydig svar og plagene kan ha flere årsaker.
 • Problemstillinger som tidligere er forsøkt løst ved e-konsultasjon uten å lykkes.
 • E-kontakt:

o   Bestilling av pasientreiser.

o   Korte spørsmål som f.eks. «er legen på ferie?».

o   Praktiske spørsmål om forberedelse til legetimer og undersøkelser.

o   Dersom medisinsk spørsmål blir sendt som e-kontakt kan dette omgjøres til e-konsultasjon og du vil bli belastet egenandel for dette.

 

Endring av rutiner ved laboratoriet

4. desember 2017

Vi endrer på rutiner for blodprøvetaking/konrollprøver. 

Vi vil nå be om at det bestilles time i forkant for slike henvendelser.

Injeksjoner, suturfjerning og sårstell kan komme utenom time, i laboratoriets åpningstid.