Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Sjøgata Legesenter - Tromsø

Ektraordinære tiltak i forbindelse med koronaviruset.

 

Har du spørsmål om korona, ring koronatelefonen: 469 07 899 

 

Vennligst ikke kom inn på legesenteret dersom du har luftvegssymptomer eller har vært i kontakt med noen som har mistenkt eller påvist korona.

 

 • Dersom behov for ø-hjelp time, ta kontakt med oss på telefon 77664160
 • Våre telefonlinjer er åpne fra kl 8.30 til 11.00 og 13 til 14. 
 • Ved mistanke om Koronavirus må du IKKE møte opp på Sjøgata legesenter. Kontakt oss på telefon 77664160 eller via e-konsultasjon.

 

Informasjon om Koronavirus

 • Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på fhi.no og helsenorge.no
 • Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen for Koronasmitte på 815 55 015.
 • Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117.

 

 Siste nytt fra Tromsø kommune, om Koronavaksine finner du her.

 

 Fredg 27/8-21:  Laboratoriet stengt pga kapasitetsproblemer.  Akutt hjelp prioriteres.  Beklager ulempen dette måtte medføre. 

 

Leger tilstede uke 35 : 

Johanne Vold: mandag, tirsdag, torsdag og fredag

Jorid Degerstrøm: Alle dager

Jan-Einar Skålevik: mandag, tirsdag,onsdag og fredag

Christian Myrflott: mandag, onsdag, torsdag og fredag

Anna Bakke: Mandag

 

Leger tilstede uke 34 : 

Johanne Vold: Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag

Jorid Degerstrøm: Alle dager

Jan-Einar Skålevik: mandag, tirsdag, onsdag og fredag

Christian Myrflott: mandag, onsdag, torsdag og fredag

Anna Bakke: Alle dager

 

 

 

 

Besøksadresse: Stortorget 2, 5 etasje

Postadresse: Sjøgata 39, 9008 TROMSØ

 

 

 

Det er tidvis stor pågang på telefonen og vi anbefaler derfor at du henvender deg til oss via Helsenorge.no, dersom du har mulighet til det.  Vi takker for tålmodigheten.

 

* Akutt timer samme dag tildeles over telefon, mellom kl 0830-0900, etter vurdering av hastegrad.

* Prøvesvar gis kun ut av legen.

 * Ved behov for akutt medisinsk nødhjelp, ring 113.

 * Hver siste torsdag i måneden stenger kontoret klokken 14:00 grunnet møte. 

 

BETALING

Vi har en betalingsautomat hvor vi ønsker at alle betaling skal foregå. Denne betjenes med bankkort og utskrift av faktura. Denne betjenes av deg som pasient og sparer deg for å stå i kø i skranken og lar våre ansatt bruke sin arbeidskapasitet på viktigere ting enn å håndtere betaling (blant annet ekstra bemanning på laboratoriet, bedre bemanning på telefon mv). Dersom du av en eller annen grunn IKKE kan betale med kort, kan vi HELT UNNTAKSVIS håndtere betaling med kontanter. Men du hjelper oss - og dermed dine medpasienter - om du betaler med bankkort.

 

Selv om du har frikort, er gravid eller er barn under 16 år, og dermed slipper å betale egenandelen, er det en rekke tilleggstjenester og materiell du må betale for. Sjekk derfor uansett betalingsautomaten før du går. Om du ikke kan betale verken med kort eller kontant, se under angående faktura.


FAKTURATJENESTEN

Vi anbefaler alle våre pasienter om å betale med kort for våre tjenester. Vi innser likevel at det ikke alltid er mulig å få til, blant annet etter telefonisk/SMS avtalte tjenester. Fra 04.01.2021 blir all fakturering og innkreving adminstrerert av Arvato finans eller VIPPS. Dersom du ber om å få betale via faktura, samtykker du i at ditt navn, adresse, telefonnummer og kontaktdato og opplysninger for din kontakt med oss, overføres til Arvato.

Dersom du glemmer å betale på betalingsautomaten før du går, vil det automatisk utferdiges en faktura som sendes hjem til deg fra Arvato.

Savner du faktura eller er uenig i noe, kan Arvato kontaktes per mail: kundeservice.no@arvato.com

 

 

 Aktuelt

E-KONSULTASJON

8. juni 2018

Vi ved Sjøgata legesenter har, som flere av dere vet, oppretter mulighet for timebestilling via helsenorge.no. Du kan nå se ledige timer hos din fastlege og bestille time når det passer deg. Dersom du anser det som for lenge til neste ledige ordinære legetime må du ringe legekontoret og bestille akuttime. Mellom 0830-0900 besvares kun henvendelser angående akuttimer.

I tillegg vil du også kunne bestille e-konsultasjon. Disse besvares normalt innen fem dager. Dette er et alternativ til ordinær legetime dersom det dreier seg om en tilstand som på forhånd er kjent. For at tjenesten skal kunne fungere best mulig er det kun åpnet for spørsmål om en tilstand per gang. Se under for ytterligere veiledning.  

 • E-dialog

o   Ved E-konsultasjon vil du bli belastet som ved en vanlig konsultasjon. E-konsultasjon åpner muligheten for oppfølgende spørsmål

o   Ting som er aktuelle for e-konsultasjon

 • Kjent problemstilling fra tidligere konsultasjoner og behov for oppfølging.
 • Kroniske helseplager med periodevise forverringer hvor du er i et fast behandlingsopplegg.
 • Spørsmål rundt effekt eller bivirkninger av medikamenter?
 • Råd om videre behandling dersom plagene ikke har endret seg.
 • Råd/tips rundt angst/depresjonplager.
 • Forespørsel om attester/legeerklæringer som ikke krever ny undersøkelse (det kan da bli tillegg for selve erklæringen).
 • Blodprøvesvar dersom du ønsker dette til tross for normale svar.
 • Du kan også avtale med legen din om det er aktuelt med e-konsultasjon ved unormale prøvesvar og dermed behov for råd angående videre behandling.

o   Ting som ikke kan tas per e-konsultasjon:

 • Sykemelding. Dette krever oppmøte og kan ikke gis per telefon eller e-dialog.
 • Nye eller endrete plager samt forverringer tilkommet etter legeundersøkelse krever ordinær konsultasjon da det kan kreve ny undersøkelse.
 • Ønske om avhengighetsskapende medikamenter. Dette skal inn på time og vurderes nøye.
 • Sammensatte problemstillinger egner seg dårlig til e-konsultasjon da dette ofte ikke gir et entydig svar og plagene kan ha flere årsaker.
 • Problemstillinger som tidligere er forsøkt løst ved e-konsultasjon uten å lykkes.
 • E-kontakt:

o   Bestilling av pasientreiser.

o   Korte spørsmål som f.eks. «er legen på ferie?».

o   Praktiske spørsmål om forberedelse til legetimer og undersøkelser.

o   Dersom medisinsk spørsmål blir sendt som e-kontakt kan dette omgjøres til e-konsultasjon og du vil bli belastet egenandel for dette.

 

Endring av rutiner ved laboratoriet

4. desember 2017

Vi endrer på rutiner for blodprøvetaking/konrollprøver. 

Vi vil nå be om at det bestilles time i forkant for slike henvendelser.

Injeksjoner, suturfjerning og sårstell kan komme utenom time, i laboratoriets åpningstid.

 

 

Legeattest for elevfravær

30. mars 2017

Ved behov for legeattest for fravær på videregående skole, bes pasienter om å ringe inn samme dag som legeattesten skal skrives fra. Pasienter vil da få tildelt en kort time hos legen i løpet av nærmeste framtid. Vi ønsker ikke at akuttimer skal brukes til dette, da disse timene er forbeholdt pasienter med akutt behov for hjelp.