Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Laboratoriet


Åpningstider for laboratoriet: 08:30-11:00 og 13:00-14:00. OBS! Vi tar ikke sendeprøver til UNN etter kl. 11:00 på fredager, da prøvene krever etterarbeid og ikke kan lagres over helga. 

Vi tar kun blodprøver rekvirert fra fastlegen og UNN. Dersom du er henvist til en spesialist som rekvirerer blodprøver, bes du henvende deg til prøvetakingen ved UNN. Dette fordi vi har begrenset kapasitet.  

Prøvesvar: Legene mottar og signerer alle prøvesvar. Du får beskjed dersom prøvene viser avvik som legen ønsker å følge opp. Beskjed gis via brev, telefon eller elektronisk. Husk alltid på å opplyse oss om adresse- eller telefonendringer! Dette oppdateres ikke automatisk i vårt system.

INR-måling: Alle som måler sin INR skal ha bestilt legetime på forhånd. Pasienter bes møte opp 15 minutter i forkant av timen.